24 kwietnia 2007 Poświęcenie KaplicyPoświęcenie Kaplicy i uroczyste poświęcenie Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Białce Tatrzańskiej