"Być wdzięcznym
oznacza rozpoznanie
miłości Boga we wszystkim,
co nam dał – a on przecież dał nam wszystko".

/Thomas Merton/