Podziękowania, które wpłynęły
do Zarządu Fundacji.