grudzień 2007 Zainteresowanie wystawąWystawa prac wzbudziła zainteresowanie. Osoby zwiedzające wypowiadały
wiele pozytywnych komentarzy i wyrażały uznanie dla niepełnosprawnych autorów prac.