Zarząd Fundacji

Prezes
s. Dawida Janina Lechowicz
Członek s. Łukasza Iwona Wojtyłko
Członek s. Rafaela Izabela Pierzchała

Członek

s. Teofana Bernarda Ożóg