Dzięki wsparciu Fundacji chłopcy niepełnosprawni z Domu Pomocy Społecznej z Białki Tatrzańskiej mogli kolejny raz uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu. Wrócili pełni wrażeń, wypoczęci i zdrowsi.