Sprawozdanie      

Fundacja w okresie od 29.06 – 31.12.2006 roku
prowadziła następującą działalność

1. Pomoc w wyposażeniu kuchni i jadalni

W roku 2006 w okresie od 29.06 – 31.12.  Fundacja wspierała rozbudowę Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej przekazując środki na wyposażenie jadalni i kuchni. Działania te prowadzone były w ramach programu „Poprawa jakości życia niepełnosprawnych”. Dom Pomocy Społecznej rozbudowywany jest celem osiągnięcia standardu usług. Jest to placówka całodobowej opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie przebywa tam 46 chłopców o różnym stopniu niepełnosprawności.

Zaangażowanie Fundacji w pomoc w wyposażeniu było możliwe dzięki  wsparciu udzielonemu przez:

- Marię Łaba
- Zofię Kosek
- Krystynę Pieniążek
- Marię Zaremba
- Zarząd Prowincjalny Sióstr Serafitek w Oświęcimiu  
                                                                                            
1. Aktywizacja mieszkańców DPS w ramach integracji.

* W dobudowanej części Domu dla chłopców niepełnosprawnych znajduje się miejsce na kawiarenkę integracyjną. W ramach programu „Integracja ze środowiskiem”. Fundacja przekazała środki pieniężne na wyposażenie kawiarenki. W miejscu tym będą mogły odbywać się spotkania integracyjne.

*
W ramach tego programu Fundacja zorganizowała również ognisko integracyjne dla mieszkańców DPS i zaproszonych osób. Fundacja przekazała środki na zakup wędliny.

*
Fundacja przekazała krzewy na rzecz DPS w Białce Tatrzańskie ofiarowane przez państwo Kubiczek Lidię i Krzysztofa z Pisarzowic. Dzięki temu wsparciu Członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy DPS wraz z chłopcami mogli zagospodarować część ogrodu poprzez zasadzenie krzewów po wykopach budowlanych. Działanie to było w ramach programu „Integracja ze środowiskiem”.

1. Popieranie działalności w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.

* W ramach działania programu „Poznaj swój region” Fundacja zorganizowała pieszą wycieczkę krajoznawczą  z bardziej sprawnymi fizycznie chłopcami.
W ramach tej wycieczki chłopcy poznali piękno miejscowości graniczących z Białką Tatrzańską - okolice „Przełomu Białki”, Trybsza, Czarnej Góry i Bukowiny Tatrzańskiej.


  • Fundacja uczestniczyła w zorganizowaniu wyjazdu mieszkańców DPS z Białki Tatrzańskiej do Oświęcimia celem spotkania z mieszkankami ZOL.  
  • Na początku listopada 2006 r. Dom Pomocy Społecznej zaplanował wyjazd grupy Dzieci na wycieczkę do Łańcuta. Wśród atrakcji było zwiedzanie Zamku a w drodze powrotnej wesoła zabawa u zaprzyjaźnionej Rodziny. Fundacja w ramach powyższego programu pokryła koszty przejazdu.    Zarząd Fundacji wszystkie działania podejmował bez pobierania wynagrodzenia. Były to działania bezinteresowne dla dobra potrzebujących.  


Białka Tatrzańska, dnia 31.12.2006 rok.


 

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - "Sprawozdanie 2006" >>