Fundacja pokryła koszty związane ze zorganizowaniem ogniska integracyjnego Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych z Białki Tatrzańskiej z wolontariuszami.
Pieczenie ziemniaków, kiełbasek i kurczaków było okazją do wspólnego śpiewu, rozmów, zabawy. Ognisko było połączone z obchodami dnia imienin kilku Chłopców./patrz galeria/