Rada Fundacji:  

         Małgorzata Naglik

         Magdalena Żuchowicz

         Małgorzata Najman