PROGRAMY NA 2011 ROK
 
 

 

KOCHAJ SWÓJ DOM W KTÓRYM KAŻDY KROK MA SENS.

 
Celem programu jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, wzajemnej pomocy i troski o swój dom Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
 
Cel realizowany będzie przez:
-    pomoc w urządzaniu pomieszczeń,
-    kontynuacja kursu „Jestem Gospodarzem”, „Umiem pomóc”,
-    zagospodarowanie terenu,
-    podjęcie działań w celu promocji Domu,
-    zakup sprzętu.
 
 
 
Aktywna forma wypoczynku to najzdrowszy wypoczynek.
 
Starając się o twórczy rozwój dzieci i młodzieży Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Białce Tatrzańskiej, program ma na celu stymulowanie rozwoju wychowanków, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień twórczych; kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej oraz troska o poprawę kondycji fizycznej.
 
Realizowany będzie przez:
-          organizowanie i dofinansowanie zawodów sportowych,
-          zakup sprzętu sportowego,
-          organizowanie i dofinansowanie konkursów sprawnościowych.
-    organizowanie różnorodnych konkursów na terenie domu,
-    organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie domu.
-   organizowanie i dofinansowanie wyjazdów na wystawy i programy artystyczne.
 
 
Świat przyrody to świat wielkich uczuć.
 
Każdy pragnie zrozumieć świat, w którym żyje. Poznanie otaczającego nas świata rozwija poczucie piękna i kształtuje pozytywne uczucia. Program umożliwia wielostronne i intensywne uczestnictwo w przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata, poznawanie i kosztowanie płodów ziemi.
Program będzie realizowany przez:
-          organizowanie pieszych i rowerowych wycieczek, wyjazdów i zajęć w plenerze,
-          zorganizowanie zajęć ogrodniczych,
-          zbieranie jarzyn i owoców,
-          robienie przetworów spożywczych,
-    dofinansowanie wyjazdów krajoznawczych.
 
 
 
Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka.
 
Celem programu jest wsparcie osób potrzebujących szczególnie w zakresie poprawy zdrowia, rehabilitacji, edukacji oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej
Realizowany będzie przez:
-          wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie lub trudnej sytuacji losowej,
-          dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
-          dofinansowanie kursów .