PROGRAMY NA 2010 ROK

 
„RADOŚĆ CZŁOWIEKA Z POSIADANIA DOMU JEST NAJPIĘKNIEJSZA NA ZIEMI.”
 
 
Program ma na celu wspomagać rozwój i poczucie bezpieczeństwa, pomóc w uspołecznieniu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej oraz wsparcie osób potrzebujących.
 
Cel realizowany będzie przez:
-    pomoc w urządzaniu pomieszczeń ogólnodostępnych,
-    przeprowadzenie kursu „Jestem Gospodarzem”, „Umiem pomóc”,
-    zagospodarowanie terenu,
-    podjęcie działań w celu promocji Domu,
-    zakup drobnego sprzętu do pokoi chłopców,
-    wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie.
 
 
 
„ŚWIAT ISTNIEJE PO TO ABY KAŻDA OSOBA MOGŁA SIĘ UKSZTAŁTOWAĆ”
 
 
Naturalną potrzebą każdego człowieka jest dążność do poznania i zrozumienia otaczającej go rzeczywistości. Każdy pragnie zrozumieć świat, w którym żyje. Program ma na celu możliwość wielostronnego i intensywnego uczestnictwa w przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata Wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczegow Białce Tatrzańskiej.
           
Program będzie realizowany przez:
-   organizowanie pieszych wycieczek, wyjazdów i zajęć w plenerze.
-   dofinansowanie wyjazdów i innych spotkań.
 
 
 
„PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO TYCH KTÓRZY WIERZĄ W PIĘKNO WŁASNYCH MARZEŃ”
 
 
Mając na uwadze twórczy rozwój dzieci i młodzieży Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczegow Białce Tatrzańskiej, ukierunkowanie ma na celu stymulowanie rozwoju wychowanków, rozwijania ich uzdolnień twórczych; kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej.
Program ten będzie realizowany przez:
-   dofinansowanie udziału w koncertach muzycznych
-   organizowanie udział w przeglądach i festiwalach piosenki,
-   organizowanie różnorodnych konkursów na terenie domu,
-   organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie domu.
-   organizowanie i dofinansowanie wyjazdów na wystawy i programy artystyczne.
 
 
 
„ZOSTAŃ OLIMPIJCZYKIEM”
 
Program ma na celu poprawę kondycji fizycznej Wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Białce Tatrzańskiej.
 
Realizowany będzie przez:
-    organizowanie i dofinansowanie zawodów sportowych,
-    dofinansowanie wycieczek rowerowych,
-    organizowanie i dofinansowanie konkursów sprawnościowych.