Program 2008
 


„Aby lepiej żyć”


Program ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.
Cel realizowany będzie poprzez:


- pomoc w wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
  i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej
  poprzez dofinansowanie.


„Obdarowujmy się radością”


Program ten ma na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi. Ma on dwa aspekty.
Pierwszym głównym zadaniem jest włączenie się w zagospodarowanie placu, który będzie bazą rekreacyjną, sportową i wypoczynkową przy  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

Cel ten będzie realizowany przez organizowanie wolnego czasu dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej poprzez:


- organizowanie i finansowanie spotkań integracyjnych,
- organizowanie i dofinansowanie grilla, spotkań towarzyskich,
  zabaw tanecznych w których będą brały udział osoby
  niepełnosprawne i zaproszone osoby,
- organizowanie i dofinansowanie wyjazdów do różnych ciekawych
  miejsc,
- uczestniczenie w kosztach przygotowania programów artystycznych
  i pilotowanie spotkań i wyjazdów.


„Przyroda przyjacielem dzieci niepełnosprawnych”


Program realizowany będzie z i dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Program ten ma na celu:

  • zaznajomienie się osób niepełnosprawnych z prawami przyrody
    i uwrażliwienie na jej ochronę,
  • korzystanie ze środowiska naturalnego w celu poprawy zdrowia
    i stymulacji ogólnej dzieci niepełnosprawnych,
  • wspieranie edukacji rewalidacyjno-wychowawczej.

Program zostanie zrealizowany poprzez:


- organizowanie pieszych wycieczek po najbliższej okolicy,
- dofinansowanie wyjazdów w dalsze okolice,
- wspomaganie organizowanych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
   w plenerze,
- pomoc w zagospodarowaniu ogrodu.


„Poprawa kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych
poprzez turystykę i sport”


Program ten ma na celu poprawę kondycji fizycznej wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej. Realizowany będzie przez:


- organizowanie i dofinansowanie zawodów sportowych,
- dofinansowanie wycieczek rowerowych,
- organizowanie i dofinansowanie konkursów sprawnościowych.


„Promocja twórczości osób niepełnosprawnych”


Program realizowany będzie z udziałem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Program ma na celu:

  • odkrycie i wzmocnienie wartości oraz ukrytych możliwości osoby niepełnosprawnej,
  • przyczyni się do rozwoju poczucia estetyki i piękna,
  • stworzy możliwość wyrażenia siebie, swoich odczuć.

Program zostanie zrealizowany poprzez:


- wystawę prac osób niepełnosprawnych,
- współdziałanie w organizacji konkursu prac plastycznych,
- dofinansowanie wyjazdów na wystawy,
- organizowanie programów artystycznych z uczestnictwem
  osób niepełnosprawnych.


 

 ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - "Program 2008" >>