Niepełnosprawni w działaniu
Celem programu jest podtrzymanie rozwoju poczucia piękna, realizacji swoich pasji, rozwój umiejętności, zdobywanie doświadczenia i kształtowania pozytywnych uczuć a także troski o własny dom Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
 
Cel realizowany będzie przez:
- zagospodarowanie terenu i wyposażeniu domu,
- wspieranie w organizacji imprez okolicznościowych.
- włączenie niepełnosprawnych w działania artystyczne /taneczne, malarskie, fotograficzne itp./
 
Tworzenie warunków rehabilitacji
 
Program ma na cele realizowanie innych, długofalowych celów, takich jak: usprawnianie, rozwój osobowości, przezwyciężanie barier, wspieranie aktywności.
Cel realizowany będzie przez:
- pomoc w dalszym wyposażaniu fizjoterapii,
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
- dofinansowanie zajęć hipoterapii
Dostęp do imprez turystyczno-kulturalno-sportowych
Program ma na celu poprawę, jakości życia, poczucia akceptacji, tolerancji, wrażliwości, Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Wspólne zajęcia będą okazją do rywalizacji, mobilizacją do wysiłku, do poprawy kondycji fizycznej oraz integracji. Podejmowane działania przyczynią się do poznania i akceptowania własnych możliwości i deficytów.
 
Cel realizowany będzie przez:
-     dofinansowanie udziałów w zawodach sprawnościowych i sportowych,
-     zakup sprzętu sportowego,
-     umożliwienie korzystania z imprez kulturalnych w okolicy
-     dofinansowanie wyjazdów krajoznawczych.
 
Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka
 
Celem programu jest wsparcie osób potrzebujących szczególnie w zakresie poprawy zdrowia, rehabilitacji, edukacji orazpomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej
 
Realizowany będzie przez:
-     wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie lub trudnej sytuacji losowej,