„…nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.
Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały,
dał wam ducha mądrości i objawienia  w głębszym poznaniu Jego samego.
Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych
i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących
- na podstawie działania Jego potęgi i siły”.
Ef 1, 16-19
Kochani Państwo, Szanowni Podatnicy
Z całego serca dziękujemy za wskazanie naszej Fundacji im. Matki Małgorzaty Szewczyk KRS 0000259613 w zeznaniu podatkowym celem wpłaty 1%.
Dzięki przekazanym środkom zostało podjętych szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących.
Mamy kolejny rok podatkowy, będziemy dokonywać rozliczeń, prosimy Was gorąco drodzy Państwo o przekazanie 1% wskazując KRS naszej Fundacji.
„… nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga,
abyście doszli do pełnego poznania Jego woli,
w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana,
w pełni Mu się podobając,
wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.
Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia
do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości”.
Kol 1, 9-11
Zarząd Fundacji
Białka Tatrzańska, dnia 30.01.2018 r.