W ramach programu "Niepełnosprawni w działaniu" s. Łukasza Wojtyłko przebywała na tygodniowym wypoczynku integracyjnym w rodzinie wraz z Wychowankami Domu Pomocy Społecznej z Białki Tatrzańskiej. W tym czasie Chłopcy mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań i zapoznać się z tajnikami sztuki kulinarnej i fotograficznej. /patrz galeria/