Dla wszystkich ludzi dobrej woli pragnących wesprzeć Fundację, aby mogła spełniać założony cel, a w szczególności służyć ludziom potrzebującym, niepełnosprawnym, będącym w trudnej sytuacji losowej, podajemy numer konta bankowego:Bank PEKAO SA O/Nowy Targ

93 1240 5136 1111 0000 5220 5284