W Oświęcimiu, gdzie Patronka Fundacji stała się Matką ubogich, chorych i sierot wyśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum za dar beatyfikacji. /patrz galeria/