Dofinansowanie udziału w zajęciach z hipoterapii dla dzieci i młodzieży z DPS w Białce Tatrzańskiej jest troską o poprawę ogólnego stanu zdrowia. Hipoterapia jest ukierunkowanym działaniem terapeutycznym służącym poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego./patrz galeria/ i /patrz galeria/