Dofinansowanie udziału w zajęciach z hipoterapii dla dzieci i młodzieży z DPS w Białce Tatrzańskiej jest troską o poprawę ogólnego stanu zdrowia. Hipoterapia jest ukierunkowanym działaniem terapeutycznym służącym poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
    Ta forma rehabilitacji przynosi Chłopcom wiele radości a dodatkowo przekłada się wymiernie na ich stan zdrowia.
    Spotaknie z koniem daje im możliwość nabywania nowych sprawności, pokonywania lęku i barier.
 
2014 r. /patrz galeria/ 
2012 r. Dzięki Ofiarodawcy z Lublina Pana Mariana Lizon Fundacja przekazała środki na zakup koncentratora tlenowego z wyposażeniem oraz kolejny raz dofinansowała udział Chłopców Niepełnosprawnych z Białki Tatrzńskiej w zajęciach hipoterapii. /patrz galeria/