„We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka trzeba odczytać ślady miłości Boga”  /kadr. Stefan Wyszyński/

Kochani Darczyńcy,

Kruchość ludzkiego bytowania na ziemi jest od wieków przedmiotem refleksji wielu ludzi. Jednych myśl o przemijalności i nietrwałości ziemskiego życia skłania do uzyskania maksimum przyjemności, innych żyjących wiarą pobudza do lepszego wykorzystania daru życia i danego czasu. 

Składamy serdeczne podziękowanie i wdzięczność za systematyczne wpłaty na rzecz Fundacji im. Matki Małgorzaty Szewczyk z przeznaczeniem na cele statutowe a szczególnie dla Niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej.

Tę wdzięczność wyrażamy w imieniu Wszystkich osób, które dzięki wpłatom otrzymują konkretne wsparcie w postaci zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia i innych dofinansowań związanych z poprawą jakości życia, stanu zdrowia, rozwoju psychoruchowego. Podejmowane działania zapobiegają pogłębianiu niepełnosprawności i są wsparciem dla każdego chociażby najmniejszego przejawu własnej aktywności.

Wasza wspaniałomyślność zachęca nas do podejmowania działań dla Tych, którzy każdego dnia walczą z ograniczeniami i mobilizują się do wysiłku, aby nabywać sprawności w codziennym egzystowaniu pomimo różnorodnych dysfunkcji rozwojowych.

Jednocześnie informujemy, że sposób wykorzystania funduszy z 1% podatku są umieszczone w zakładce OPP 1% (wydatkowanie z 1%)

Składamy wyrazy szczególnej wdzięczności za wieloletnie wspieranie naszej działalności statutowej i za wielką życzliwość następującym osobom:

Państwu Katarzynie i Pawłowi Warchał z Krakowa,

Stowarzyszeniu LIONS Klub z Krakowa,

Pani Jadwidze Czarnik z Oświęcimia,

Pani Elżbiecie Suder z Krakowa,

Panu Janowi Zoń z Bielska-Białej ,

Dziękując życzymy zdrowia.

Chrystusowy pokój niech napełni Wasze serca i niesie radość z dobrze wykorzystanego daru życia i czasu.

Z darem modlitwy i serdecznym pozdrowieniem

                   Zarząd Fundacji