Pod koniec maja tj. w dniach 25- 26 pan Marian zapoznał chłopców z funkcjonowanie i obsługą urządzeń do koszenia trawy. Ponadto uczył rozpoznawać kwiaty, jarzyny  od chwastu. Z pewnością teraz chłopcy sami zauważą potrzebę plewienia grządek i koszenia trawy.

/patrz galeria/